Օպերատիվ գինեկոլոգիայի և ռեպրոդուկտոլոգիայի բաժանմունք

 
Բաժանմունքում իրականացվում է տարբեր գինեկոլոգիական ախտաբանությամբ հիվանդների ախտորոշում, դեղորայքային և վիրաբուժական բուժում.
 • փոքր կոնքի օրգանների հիվանդություններ,
 • գինեկոլոգիական էնդոկրինոպաթիաներ,
 • անպտղություն:
Կիրառվում են անհետաձգելի բուժօգնություն ծայրահեղ վիճակներում.
1. Ներքին արյունահոսություն.
 • արտարգանդային (էկտոպիկ) հղիություն,
 • ձվարանի պատռվածք (ապոպլեքսիա),
 • արգանդի թափածակում (պերֆորացիա):  

2. Արտաքին արյունահոսություն.
 • ինքնաբերական վիժում,
 • արգանդի վզիկայի հղիություն,
 • գործունեության խանգարումներով պայմանավորված (դիսֆունկցիոնալ) արգանդային արյունահոսություն:  
3. Արտաքին սեռական օրգանների և փոքր կոնքի օրգանների սուր բորբոքային հիվանդություններ.
 • մետրոէնդոմետրիտ (արգանդի լորձաթաղանթի և մկանաթաղանթի բորբոքում) (սուր, ենթասուր),
 • վուլվովագինիտ (ամոթույքի և հեշտոցի վարակիչ ախտահարում), բարտոլինիտ (բարտոլինյան գեղձերի բորբոքում),
 • արգանդի հավելումների բորբոքում,
 • պելվիոպերիտոնիտ (կոնքամզի և որովայնամզի բորբոքում), պերիտոնիտ (որովայնամզի բորբոքում):   
4. Փոքր կոնքի օրգանների ուռուցքների սնուցման խանգարում.
 • ձվարանի ուռուցքի ոտիկի ոլորում,
 • միոմատոզ հանգույցի սնուցման խանգարում:  
5. Նեխավարակիչ (սեպտիկ) շոկ (գինեկոլոգիական)
 Պլանային վիրահատություններ.
Արմատական.  
 • ձվարանահատում,
 • արգանդի հեռացում (հիստերէկտոմիա) առանց հավելումների (կամ միասին),
 • ընդլայնված պանհիստերէկտոմիա:
 Օրգանապահպան.
 • բշտերի (կիստաների) քերում և  ձվարանների մասնահատում,
 • արգանդի վզիկի դիաթերմոկոագուլյացիա (ԴԹԿ), Ճեղքահատում (էքսցիզիա), կոնուսաձև ճեղքահատում (կոնիզացիա),
 • պահպանողական միոմահատում (միոմէկտոմիա),
 • արգանդափողերի և ձվարանների կպումների քայքայում (սալպինգոօվարիոլիզիս), ֆիմբրիոպլաստիկա (արգանդափողերի ծոպերի պլաստիկա), արգանդափողերի կապում,
 • հեշտոցի պատերի և շեքի պլաստիկա:
Ներթափանցումը.
 • որովայնահատում, լապարոսկոպիկ, հեշտոցային, համակցված:

Գինեկոլոգիական ծառայությունը ներկայացնում է գինեկոլոգ-ռեպրոդուկտոլոգ Շուշանիկ Մակարյանը: